Generelt

 • Alle priser er inkl. 25% moms i DKK.
 • Prisen på servíce er inkl. opvask.
 • Kunden har erstatningspligt over eventuelle bortkomne eller beskadigede varer.
 • Alle de lejede varer er gennemgået inden udbringning/afhentning, og vi beder Dem derfor i egen interesse, reklamere over eventuelle mangler eller skader, senest dagen inden tingene tages i brug. Efterfølgende reklamation tages ikke til følge.
 • Stole har gummipropper monteret på benene. For at skåne trægulv i hjemmet, er det tilladt at montere ”filtdutter” på stolene. Dette står for lejers egen regning. ”Filtdutter” skal fjernes igen inden afhentning/aflevering.
 • Alt materiel samt emballage skal opbevares beskyttet for snavs og fugt m.m.
 • Ønskes de lejede varer udbragt, betales en fragtpris. Priserne varierer alt efter hvor i landet leveringsadressen er. Ønskes fast leveringstidspunkt betales der særlig fragt. Leveringen skal kunne rulles ind, og max 20 meter fra bilens holdeplads. Ved længere ”gå afstande” tillægges timeløn på 400,- pr. mandetime.
 • Ved selvafhentning må stole, borde, service m.m. kun transporteres i rengjort lukket bil eller trailer med tæt presenning. Åben trailer accepteres ikke. Stole skal kunne stå op i stabler. De må ikke lægges ned.
 • Lejen dækker op til 3 dage (fx weekend), er der behov for længere lejeperiode gives tilbud.
 • En ordre kan annulleres indtil 30 dage før brugs-dato. Ved annullering mellem 30-10 dage før brugs-dato, betales 50 % leje. Ved annullering senere end 10 dage før brugs-dato betales 80 % leje.
 • Reduktion i ordren skal ske senest 8 dage før levering, tillæg kan accepteres 3 dage før levering.
 • OBS.: Vær opmærksom på, at der gælder andre betingelser ved afbestilling af telte. Se under betingelserne for telte.

Rengøring

 • Alt porcelæn og bestik skylles af efter brug, og Stautrup Fest Udlejning sørger for opvasken. Glas tømmes for evt. ”slatter”.
 • Glas stilles tilbage i de opvaskekurve de blev leveret i. Sørg for at sortere glassene korrekt, og med bunden opad.
 • Tallerkener stilles tilbage i de kasser de blev leveret i.
 • Bestik sorteres og lægges i de kasser de blev leveret i.
 • Duge rystes efter brug, og leveres tilbage i evt. plasticpose.
 • Borde tørres af med fugtig klud.
 • Stole rengøres/støvsuges efter brug for evt. skidt hvis dette er nødvendigt.

Telte og Gulve

 • Stautrup Fest Udlejning sætter altid teltet op samt lægger gulvet hvis ikke andet er aftalt. Underlaget skal være jævnt, da gulvet følger underlaget.
 • Vi sætter pløkker i teltet, og tager ikke hensyn til evt. kloak, kabler, jordvarme, fliser, asfalt m.m. hvis ikke andet er aftalt.
 • Ved unødig tilsmudsning af telt/gulv, betales for rengøring.
 • Bruges der tape på teltet, SKAL tape og lim-rester fjernes. Gøres dette ikke, betales der 400 kr. pr. sidedug/tagdug dette forefindes på.
 • Telt m.v. henstår på pladsen for lejers regning og risiko i enhver henseende, således at lejeren indestå for skader opstået på telt m.v. herunder også skader forvoldt af gæster/publikum. Beskadigede eller fjernede effekter af det lejede, erstattes efter regning. Erstatningsprisen beregnes som vor genanskaffelsespris.
 • Annullering af lejeaftale skal ske senest 60 dage inden brugs-dato. Ved annullering mellem 60-30 dage, betales 50 % leje. Ved annullering senere end 30 dage før brugs-dato, betales det fulde lejebeløb.

Forsikring

 • Der pålægges et forsikringsbeløb på 5% af prisen på telte og gulve med en selvrisiko på 1500,-.  Forsikringen er en All-Risk forsikring som dækker eventuelle skader på telt og gulv opstået før, under eller efter arrangementet.

Betalingsbetingelser

 • Betaling sker netto kontant ved modtagelse af vor faktura, hvis ikke andet er aftalt. Faktura vil blive fremsendt op til 10 dage før brugs-dato, og betaling skal være Stautrup Fest Udlejning i hænde senest 8 dage inden brugs-dato, hvis ikke andet er aftalt.
 • Ved eventuel erstatning, forbrug af diesel m.m., fremsendes efterfølgende yderlig faktura.