Generelt

 • Alle priser er inkl. 25% moms i DKK.
 • Prisen på servíce er inkl. opvask. Se afsnittet “Rengøring” længere nede på siden.
 • Ønskes de lejede varer udbragt, betales en fragtpris. Priserne varierer alt efter hvor i landet leveringsadressen er. Ønskes fast leveringstidspunkt betales der særlig fragt. Leveringen skal kunne rulles ind, og max 20 meter fra bilens holdeplads. Ved længere “gåafstande” tillægges timeløn på 500,-.
 • Ved selvafhentning må stole, borde, service m.m. kun transporteres i rengjort lukket bil eller trailer med tæt presenning.
  Bemærk, at stabelstole SKAL kunne stå op. De må ikke lægges ned.
  Afhentning samt aflevering, foregår i tidsrummet 8.00 – 12.30 i aftalte hverdag.
 • Kunden har erstatningspligt over eventuelle bortkomne eller beskadigede varer. Alle de lejede varer er gennemgået inden udbringning/afhentning, og vi beder Dem derfor i egen interesse, reklamere over eventuelle mangler eller skader, senest dagen inden tingene tages i brug. Efterfølgende reklamation rages ikke til følge.
 • Alt materiel samt emballage skal opbevares beskyttet for snavs og fugt m. m.
 • Lejen dækker op til 3 dage (fx weekend), er der behov for længere lejeperiode gives der tilbud på dette.
 • En ordre kan annulleres indtil 30 dage før brugs-dato. Ved annullering mellem 30-10 dage før brugs-dato, betales 50% leje. Ved annullering senere end 10 dage før brugs-dato betales 80% leje.
 • Reduktion i ordren skal ske senest 14 dage før levering, tillæg kan accepteres 5 dage før levering.
 • OBS.: Vær opmærksom på, at der gælder andre betingelser ved afbestilling af telte. Se under betingelserne for telte.

Rengøring

 • Alt service skal skylles grundigt af inden tilbagelevering, hvis der ikke er aftalt andet. Dog behøver glas ikke at blive skyllet medmindre der har været sukkerholdige drinks i dem eller andet, der sidder fast når det tørres. Hvis service ikke er afskyllet, pålægges der et ekstra gebyr for ekstra arbejde.
 • Borde tørres af med en fugtig klud, og stole rengøres/støvsuges for glimmer, konfetti samt evt. spildt mad. Overholdes dette ikke, faktureres dobbelt lejepris for rengøring.

Telte og Gulve

 • Stautrup Fest Udlejning sætter altid teltet op samt lægger gulvet hvis ikke andet er aftalt.
  Underlaget skal være jævnt, da gulvet følger underlaget.
 • Vi sætter pløkker i teltet, og tager ikke hensyn til evt. kloak, kabler, jordvarme, fliser, asfalt
  m.m. hvis ikke andet er aftalt. Stautrup Fest Udlejning skal være informeret herom senest 8
  dage før brugsdato.
 • Ved unødig tilsmudsning af telt/gulv, betales for rengøring.
 • Bruges der tape på teltet, SKAL tape og lim-rester fjernes. Gøres dette ikke, betales der 500
  kr. pr. side dug/tag dug dette forefindes på.
 • Telt m.v. henstår på pladsen for lejers regning og risiko i enhver henseende, så lejeren
  indestår for skader opstået på telt m.v. herunder også skader forvoldt af gæster/publikum.
  Beskadigede eller fjernede effekter af det lejede, erstattes efter regning. Erstatningsprisen
  beregnes som vor genanskaffelsespris.
 • Annullering af lejeaftale skal ske senest 60 dage inden brugs-dato. Ved annullering mellem
  60-30 dage, betales 50 % leje. Ved annullering senere end 30 dage før brugs-dato, betales
  det fulde lejebeløb.

Forsikring

 • Der pålægges et forsikringsbeløb på 5% af prisen på telte og gulve med en selvrisiko på 1500,-.  Forsikringen er en All-Risk forsikring som dækker eventuelle skader på telt og gulv opstået før, under eller efter arrangementet.

Betalingsbetingelser

 • Betaling sker netto kontant ved modtagelse af vor faktura, hvis ikke andet er aftalt. Faktura
  vil blive fremsendt op til 10 dage før brugs-dato, og betaling skal være Stautrup Fest
  Udlejning i hænde senest 8 dage inden brugs-dato, hvis ikke andet er aftalt.
 • Ved eventuel erstatning, forbrug af diesel m.m., fremsendes efterfølgende yderlig faktura.
 • Ved bestilling af telt, forudbetales 25% af lejebeløbet ved modtagelse af ordrebekræftelse.